Spoločnosť SPIG, s.r.o. sa venuje najmä pomoci imobilným ľuďom.             

            

            Spoločnosť SPIG, s.r.o. je slovenský výrobca zdvíhacích zariadení a javiskovej techniky. Spoločnosť bola založená v roku 1998.
Zakladateľmi sú pani Monika Ponická – konateľka a pán Ing. Petr Slabina CSc. - inovátor, vývojár a hlavný konštruktér.  Pán Ing. Slabina CSc. predtým než navrhol koncept šikmých schodiskových a zvislých zdvíhacích plošín, ktoré slúžia na prekonávanie výškových bariér, pracoval ako audítor ISO 9000  v spoločnosti DetNorskeVeritas. Neskôr pod jeho vedením založili štátnu skúšobňu vo Zvolene, kde zastával funkciu riaditeľa. Taktiež konštruoval divadelnú techniku s pánom prof. Jiřícm Svobodom pre svetové divadlá ako je OpenHouse v Zürichu. Jeho diela boli na svetovom turné napríklad v Japonsku a pán Ing. Slabina CSc. spolu s nimi ako autorský dozor. Vo Zvolene sa vďaka spoločnosti SPIG, s.r.o. v roku 1998 začali konštruovať a vyrábať zdvíhacie zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím a iné špeciálne typy výťahov. V spoločnosti SPIG, s.r.o. pán Ing. Slabina CSc. s novým kolektívom naprojektoval a vyvinul zdvíhacie zariadenia, ktoré slúžia na prepravu imobilných osôb.  Okrem nich vyrábajú aj nákladné plošiny s nosnosťou do 2,5 tony. Pán Ing. Slabina CSc. istú časť svojho života venoval projekcii javiskových toční a inej javiskovej techniky. Vďaka tomu sa SPIG, s.r.o. môže zaujímať o pracovné príležitosti aj v tejto oblasti. V roku 2002 sa realizoval projekt veľkého posuvného hľadiska v Pražskej SASKA aréne a pre príklad Slovenské národné divadlo v roku 2015 využívalo služby spoločnosti SPIG, s.r.o. v šiestich predstaveniach.


 

Monika Ponická                Ing. Petr Slabina CSc.     

Poslanie : Vyrábať najvhodnejšie technické riešenia, ktoré odstránia bariéry v živote osôb so zdravotným postihnutím.     


Produkty SPIG, s.r.o.

Šikmé schodiskové plošiny, zvislé plošiny, schodolezy, stropné zdviháky, stoličkové výťahy, nákladné výťahy, divadelná technika. 

Referencie

Odovzdané diela

Referencie od kientov


SPIG, s.r.o. zastáva aj silné sociálne cítenie. 

Pani Ponická vytvorila atmosféru vďaka ktorej sme schopní nájsť riešenia pre imobilných ľudí a spolu s Ivetkou Burianekovou začali vydávať časopis INAK OBDARENÍ.

 

INAK OBDARENÍ  |  KLUB SPIG

🥇schodiskové plošiny SK -SPIG
🥇schodolezy
🥇stropný zdvihák ergolet
🥇stoličkové výťahy Thuissen Krupp
🥇zvislé plošiny
🥇domáce výťahy
🥇výťahy do fabrík
🥇jedálenské výťahy
🥇divadelná technika
🥇úprava auta
🥇ručné riadenie