PARTNERI PRE POTREBY ČLENOV KLUBU SPIG. 

Vybraní partneri, s ktorými SPIG s.r.o. úzko spolupracuje. Ponúkajú výrobky a služby pre uľahčenie, skvalitnenie života osobám so zdravotným postihnutím.