o KLUBE SPIG

CIELE KLUBU SPIG

Pomoc a uľahčenie života ŤZP:

-úhrada doplatku za zdvíhacie zariadenie až do 10% a získanie benefitov (vozík, rampy) ku kúpe zdvíhacieho zariadenia našim členom – klientom

-informovanosť o zdvíhacích zariadeniach, príspevkoch, doplatkoch

-aktívne zapájanie ŤZP do života formou účasti na tvorbe časopisu Inak Obdarení a webu Inak Obdarení, kde si navzájom zdieľajú skúsenosti

-účasť na benefičných akciách podporovaných SPIGom (10-12 akcií ročne po celom Slovensku)

-zlepšovanie životných podmienok ŤZP vo všeobecnosti

 

Čo získa klient SPIG členstvom v KLUB SPIG

1.Doplatok na zdvíhacie zariadenie do 10%

2.Benefity – vozík, rampy a pod.

3.Poradenstvo pri vybavovaní príspevku

4.Bezplatné vstupy na benefičné akcie podporované SPIGom (10-12 ročne)

5.Bezplatné zasielanie časopisu Inak obdarení (1xQ)

6.Účasť na rôznych akciách a súťažiach

 

KLUB SPIG tvorí

1.Občianske združenie Inak Obdarení

2.Časopis Inak Obdarení

3.Webový portál Inak Obdarení

4.Šekové knižky – benefity, bezplatný vstup na benefičné akcie

5.Zlosovania o rôzne ceny

6.Plánujeme – bonus karta Inak Obdarení

 

Na našich internetových portáloch môžete nájsť:

• Informovanie, pomáhanie a robenie radosti postihnutým osobám

• Motivácia inak obdarených osôb

• Zlepšenie kvality života postihnutých osôb a skvalitnenie ich domáceho prostredia

• Odborné poradenstvo v oblasti zdvíhacích zariadení a dostupných kompenzačných pomôcok

• Množstvo článkov, archív nášho rovnomenného časopisu

•a mnoho iného...