Zvislá plošina os 200 pre DSS "Ipeľ"

 „IPEĽ“ ZSS Leľa poskytuje sociálne služby 70 prijímateľom. Prijímatelia sú ubytovaní v dvoch pavilónoch. V hlavnom  pavilóne je ubytovaných 50 prijímateľov, na prízemí budovy 23 prijímateľov a na poschodí 27 prijímateľov. Obyvatelia na prízemí sú vozíčkári, alebo úplne imobilní klienti. Už aj na poschodí prevládajú skôr ťažko sa pohybujúci klienti. Ani v jednej budove nebol výťah na prepravu osôb. Z tohto dôvodu bolo veľkým prínosom zriadiť zvislú schodiskovú plošinu.

Oslovili sme firmu SPIG, s. r. o. Zvolen, aby si prezreli naše zariadenie a vypracovali pre nás čo najoptimálnejší projekt s cenovou ponukou. Rozhodli sme sa pre zvislú schodiskovú plošinu, nakoľko toto bolo najvhodnejšie z hľadiska možného priestoru. Plošina je určená na prekonávanie architektonických bariér (nakoľko sa jedná o starú budovu, schodisko je točené, čo je nebezpečné pri schádzaní po ňom). Imobilná osoba sa môže na plošine prepravovať na vozíku alebo na sklopenej sedačke. Keďže chceme našim klientom zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálnych služieb, chceme im zabezpečiť aj bezbariérový pohyb bez akýchkoľvek obmedzení. Do tej doby sme museli každého jedného klienta osobne sprevádzať schodiskom dole a hore, keď chcel tráviť čas v parku na čerstvom vzduchu, alebo sme ho prevážali do zdravotníckeho zariadenia.

Zriadením zvislej schodiskovej plošiny sme vo veľkej miere skvalitnili poskytovanie sociálnych služieb nielen cieľovej skupine 70 prijímateľov, ktorým plošina zabezpečila neobmedzený  pohyb v zariadení, ale okrem toho toto zariadenie vo veľkej miere prispelo k skvalitneniu práce aj personálu, nakoľko nie je v takej miere zaťažený osobnou asistenciou pri pohybe klientov. Tým sa odstránila namáhavá manipulácia s klientmi a klienti majú neobmedzenú možnosť pohybu v budove.

Veľká vďaka patrí pracovníkom firmy SPIG za veľmi dobrú spoluprácu, za mnoho dobrých nápadov. Táto spolupráca pokračuje aj naďalej prostredníctvom zástupcu firmy SPIG p. Jasíkom, ktorý nám sprostredkoval aj ďalšie zariadenia, ktoré nám slúžia k spokojnosti.