Skrutkové nákladné plošiny

Plošina je určená na dopravu nákladu s doprovodom 1 osoby. Ovládať plošinu môže správca plošiny a osoby ním vyškolené a poverené. Správca plošiny je oboznámený so správnym ovládaním plošiny podľa Návodu na obsluhu a zaškolený na obsluhu plošiny odborným pracovníkom dodávateľa, o čom sa vykoná zápis v knihe kontrol zdvíhacieho zariadenia. Správca plošiny smie poveriť obsluhou plošiny ďalšiu osobu s tým, že ju poučí v zmysle Návodu na obsluhu.

Nákladná plošina s nosnosťou do 2,5 t. 
 

Nákladná plošina sa zapína hlavným vypínačom, ktorý má uzamykateľnú vypnutú polohu.

Ovládacie zariadenia v staniciach a na plošine umožňujú ovládať plošinu.
V ovládacích skrinkách je zapnutie plošiny signalizované kontrolkami.
 

V staniciach sa privolanie plošiny vykoná stlačením tlačítka ovládača v príslušnej ovládacej skrinke.
Okamžité zastavenie pohybu z ovládacej skrinky sa vykoná stlačením tlačítka stop.
 

Ovládanie z plošiny je podobné ako zo staníc.
Pre jazdu smerom hore alebo dole je nutné stlačiť príslušné tlačítko a držať ho trvalo stlačené, pokiaľ plošina sama nezastaví vo zvolenej stanici. Pri uvoľnení stlačeného tlačítka plošina okamžite zastaví.
Tlačítko stop na plošine slúži na okamžité zastavenie pohybu plošiny.
Tlačítko núdzovej signalizácie (zvonček) slúži na privolanie pomoci v prípade vzniku poruchy alebo nepredvídanej situácie. Doporučenie: do kabíny vedľa návodu napísať číslo mobilu obsluhy.

Pri zdvihu do 4 m u súkromných osôb a do 2 m vo verejných budovách nepotrebuje plošina ohradenie dráhy.
 

Skrutková plošina má oceľový rám pohonu, nožnicová plošina môže byť vybavená pohonom zakrytým mechom alebo žalúziou. -

Skrutková plošina nepotrebuje priehlbeň, pokiaľ je vybavená sklopnou nájazdovou rampou.

Pokiaľ to nie je možné, je potrebná priehlbeň cca 10cm.

- Pod plošinou je potrebný betónový základ, pokiaľ nie je (napr. v exteriéri) je potrebné ho vyhotoviť. Ak to nie je možné, dá sa plošina kotviť chemickými kotvami len do steny, pokiaľ to statika steny dovoľuje.

- Plošiny je možné umiestniť na rôzne miesta, napr. k balkónu, terase – vtedy sú vybavené bezpečnostnou bránkou.

V prípade umiestnenia ku stene je plošina vybavená bezpečnostnými dverami, pre ktoré je potrebný vybúrať otvor v stene a osadiť ich (doporučujeme statický posudok).

- Pokiaľ je plošina umiestnená v budove a prechádza cez strop podlaží, je potrebné vybúrať stropný otvor (doporučujeme statický posudok) a v hornej stanici je potrebné ohradenie stropného otvoru a bezpečnostná bránka.

Šachty – ohradenie dráhy: V prípade, že je plošina umiestnená do šachty, môže byť šachta: - murovaná – musí spĺňať požiadavky predpisov pre výťahové šachty a plošina je vybavená 2ks šachtových dverí - z bezpečnostného skla – základom je oceľová konštrukcia a výplňou je bezpečnostné sklo, plošina je vybavená 2ks šachtových dverí - z polykarbonátu - základom je oceľová konštrukcia a výplňou je polykarbonát, plošina je vybavená 2ks šachtových dverí - zo sendvičových panelov - základom je oceľová konštrukcia a výplňou sú sendvičové panely, plošina je vybavená 2ks šachtových dverí Cenová ponuka sa vystavuje na základe bezplatného zamerania alebo projektovej dokumentácie.

Prílohy na stiahnutie

Elektrický prívod pre plošiny
nakladne-plosiny-hydraulicke-pneumaticke.pdf

Zanechajte kontakt, zavoláme Vám

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Dočítajte sa viac o ich ochrane.
verify

* Tento údaj je povinný